Informacje dot. organizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

    Informujemy, że 3 września br. o godz. 11:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie ul. Willowa 2, odbędzie się pierwsze spotkanie otwierające szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

    Na szkolenie zostali zakwalifikowani tylko strażacy, których karty zgłoszenia wpłynęły do Komendy w wyznaczonym terminie. Szczegółowy plan zostanie podany do wiadomości po na pierwszych zajęciach.

 

    Na spotkaniu inaugurującym zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi platformy e-learningowej, przy pomocy której strażacy będą mogli przyswoić część zajęć teoretycznych ( http://platforma.wint.pl/)

 

    W celu efektywnego przyswojenia obsługi interfejsu prosimy w miarę możliwości o:

  • przyniesienie na spotkanie organizacyjne laptopów lub tabletów z naładowanym akumulatorem z dostępem do internetu,
  • przyniesienie numeru ID swojej jednostki; kod ten umożliwia dostęp do platformy i do rejestracji konta. Numer ID zna Zarząd każdej jednostki OSP. Jest on niezbędny m.in. do składania raportów poprzez stronę https://www.osp.org.pl/ Jeżeli Zarząd OSP nie znak tego ID to powinien wystąpić o taką informację do Zarządu Gminnego.

 

    Wszystkie osoby, które będą przygotowane (laptop+numer ID), będą mogły na spotkaniu wspólnie z prowadzącym zarejestrować się do platformy i sprawdzić jej funkcjonalność.

    Ponadto na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć oryginalne karty skierowania (dotycz osób które przesyłały karty faxem lub e-mailem).

 

Mł. bryg. J Kłak

0-22 761 33 41

środa, 15, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737