Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

    77 strażaków, w tym 25 z jednostek OSP włączonych do KSRG ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane wg nowego programu szkolenia.

    Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych podczas akcji, sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi, prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

    W trakcie szkolenia strażacy odbyli ćwiczenia na komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym. Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

    Dzięki szkoleniu strażacy nabyli umiejętności m. in; w zakresie pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu mechanicznego, podejmowania podstawowych czynności ratowniczych w czasie działań chemiczno – ekologicznych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej, podejmowania działań w zakresie ratownictwa technicznego oraz wodnego.

    Zakończenie szkolenia poprzedzone było egzaminem teoretycznym i praktycznym. Przed rozdaniem zaświadczeń głos zabrał st. bryg. Jacek Pietranik Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, który pogratulował strażakom wiedzy i ukończenia ważnego w systemie ratownictwa szkolenia. Rozdania świadectw dokonał Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Jacek Pietranik wraz ze swoim Zastępcą w obecności zgromadzonych gości i komisji egzaminacyjnej.

 

Tekst: mł. bryg. J. Kłak KP PSP w Wołominie

Foto dh M. Marcinkiewicz OSP Klambów

 

środa, 15, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737