Wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej w Pionkach dla strażaków biorących udział w szkoleniu strażaków ratowników OSP

Kategoria: Szkolenia OSP
Opublikowano: wtorek, 11, październik 2016 10:55
adminpsp
Odsłony: 3720

    Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem szkolenia w dniach 16 (godz. 6:00) i 19 (godz. 5:30) października 2016r z placu w KP PSP w Wołominie ul. Sasina 15 zaplanowano wyjazd na ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej w Pionkach.

    Na szkolenie strażak obowiązkowo zabiera ze sobą:

-       dowód osobisty lub legitymację OSP – do wglądu,

-       środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty specjalne, hełm strażacki i dodatkowo buty sportowe,

-       w miarę możliwości aparaty powietrzne nadciśnieniowe.

    Jednostki, które nie posiadają aparatów będą pracowały na sprzęcie pożyczonym.

    Prosimy o zastosowanie się do planu i punktualne przybycie do Komendy w dniu ćwiczeń.

    Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

    Test składa się z badania medycznego, próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej

    W ramach próby wysiłkowej strażak przechodzi

a. ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na przebiegnięciu zadanego dystansu z określoną prędkością.

b. ergometr rowerowy- ćwiczenie polega na wykonaniu w pozycji siedzącej zadanego obciążenia w określonym czasie.

c.  młot podciągowy- ćwiczenie polega na zadanym, wielokrotnym podciąganiu i opuszczaniu ciężaru określonym czasie. ( ćwiczenie jako jedyne nie dotyczy kobiet)

d.  drabina bez końca- ćwiczenie polega na wchodzeniu po ruchomej drabinie pokonując zadaną drogę z określoną prędkością.

    Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz. Strażak posiada włączony sygnalizator bezruchu.

mł. bryg. Jarosław Kłak