Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Kategoria: Szkolenia OSP
Opublikowano: piątek, 03, kwiecień 2015 10:01
adminpsp
Odsłony: 4490

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest:

a)   ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie wymagań równoległych,

d)   zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Z uwagi na posiadane możliwości szkoleniowe w tym cyklu planuje się przeszkolenie max. 50 strażaków ochotników. Wobec określonego limitu, każda jednostka OSP może skierować na szkolenie jednego kandydata. Niewykorzystane przez jednostki miejsca na szkolenie będą przydzielane w pierwszej kolejności, jednostkom OSP w KSRG z najmniejszą ilością strażaków wyszkolonych w zakresie ratownictwa technicznego, następnie pozostałym OSP  – do wyczerpania limitu.

 Program szkolenia przewiduje na to szkolenie 31 jednostek lekcyjnych. Harmonogram szkolenia przedstawia się następująco:

 

Data

Grupy
szkoleniowe

Rodzaj zajęć

25.04.2015r. Sobota godz. 9:00

Grupa I
Grupa II

Zajęcia teoretyczne

26.04.2015r. Niedziela godz. 9:00

Grupa I

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

09.05.2015r. Sobota godz. 9:00

Grupa I
Grupa II

Zajęcia praktyczne

10.05.2015r. Niedziela godz. 9:00

Grupa II

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

12.05.2015r. Wtorek

godz. 9:00

Grupa I

Egzamin teoretyczny i praktyczny oraz ćwiczenie doskonalące na terenie jednostki wojskowej

godz. 10:00

Grupa II

 Zgłaszając strażaków na szkolenie prosimy szczególną uwagę zwrócić na datę egzaminu końcowego, który zaplanowano na wtorek 12 maja z uwagi na konieczność przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie wojskowym, który dostępny jest tylko w dni robocze.

 Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać wyłącznie na nowym druku zgłoszenia załączonym do niniejszej informacji w formacie Excel. Nowe zgłoszenie nie wymaga przesyłania do KP PSP w Wołominie, żadnych innych dokumentów niemniej jednak zgłaszany na szkolenia strażak musi bezwzględnie spełniać postawione wymagania, co kierujący na szkolenie potwierdza w karcie zgłoszenia.

 Zgłoszenia kandydatów na nowym druku należy dokonać do dnia 16 kwietnia.  Dopuszcza się także zgłoszenie kandydatów na szkolenie w wyznaczonym terminie faksem lub droga elektroniczną, jednak podpisany oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć do Komendy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 O miejscu rozpoczęcia szkolenia będziemy informowali po zakończeniu rekrutacji.

 Wołomin, 3 kwietnia 2015r.

 st. kpt. J. Kłak

 0-22 761 33 41

 

Attachments:
Download this file (Karta skierowania na szkolenie OSPRT - ratownictwo techniczne.xls)Karta skierowania na szkolenie OSPRT - ratownictwo techniczne.xls40 kB