Szkolenie Naczelników OSP

Kategoria: Szkolenia OSP
Opublikowano: poniedziałek, 09, luty 2015 13:33
adminpsp
Odsłony: 9884

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie prosi kierownictwo jednostek OSP o przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych w swoich jednostkach w zakresie szkolenia Naczelników OSP. Po przeprowadzeniu takiej analizy prosimy o wstępne zgłoszenie do naszej Komendy kandydatów poprzez podanie ich danych tj. imię i nazwisko oraz jednostkę OSP, z której strażak będzie kierowany. Szkolenie trwa 23 godziny lekcyjne.

 Warunki stawiane kandydatom na szkolenie:

–        zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP

–        skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy

–        zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

–        ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

–        wykształcenie co najmniej średnie.

 

Dane kandydatów planowanych do przeszkolenia prosimy podawać telefonicznie do dnia
20 lutego pod nr tel. 22 761 33 41 lub 22 761 33 40 w godz. 7:30-15:30.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie w przypadku zorganizowania grupy 20 strażaków.

 

 

Sporządziła: D. Pobudkiewicz