Opublikowano: wtorek, 25, czerwiec 2013 09:40
Odsłony: 21416

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Każdy kto zauważy pożar jest zobowiązany zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki bezzwłocznie zaalarmować: wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i narażone na jego skutki, najbliższą Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej

 

TELEFON ALARMOWY
STRAŻ POŻARNA
998Zgłaszając pożar należy dokładnie podać następujące informacje:


Jednocześnie należy zaalarmować przy użyciu wszelkich dostępnych środków osoby znajdujące się w pomieszczeniu objętym lub zagrożonym pożarem oraz Policję - tel. 997.

Należy zachować spokój i nie dopuścić do paniki. Osoby, które nie biorą udziału w alarmowaniu powinny niezwłocznie przystąpić do likwidacji pożaru posługując się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice) i środkami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać:

  1. w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,
  2. należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
  3. usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, cenne urządzenia, maszyny i dokumenty,
  4. nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien pomieszczeń, w których powstał pożar ponieważ świeży dopływ powietrza spowoduje rozwój pożaru,
  5. szybkie i sprawne oraz prawidłowe uruchomienie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku, tzn. w najmniejszej fazie rozwoju.Ponadto kierujący akcją powinien wydać wszelkie polecenia do walki z pożarem, w tym między innymi:

  1. wyznaczenia osób, w celu szybkiego wprowadzenia na miejsce pożaru przybyłych jednostek Straży Pożarnych,
  2. zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia,
  3. uruchomienia wszelkich dostępnych środków i urządzeń niezbędnych przy prowadzeniu akcji ratowniczej.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO NALEŻY:

 STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO ZAPEWNIA: