Zakłady Zwiększonego Ryzyka - informacje

 Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz § 1 i 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje dot. zakładów zwiększonego ryzyka na terenie powiatu wołomińskiego w tym instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej.

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737