Ewakuacja z obiektów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie informuje, że sprawy dotycząc praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109, poz. 719).

W rozdziale 4 tego rozporządzenia - ewakuacja - w § 17 określono powinności spoczywające na właścicielu lub zarządcy obiektu dotyczące częstotliwości, zakresu, warunków oraz terminów praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisem zawartym w § 17 ust. 4 tego rozporządzenia właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ewakuacji nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Poniżej zamieszczamy plik w formacie pdf w, którym znajdują się informacje pozwalające sprawnie przygotować, praktycznie zrealizować oraz prawidłowo ocenić organizację i warunki ewakuacji.

Przygotowanie do ewakuacji <pobierz>

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737