Monitoring pożarowy

 

Zarządzeniem Nr 2 z dnia 09 kwietnia 2014 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wprowadził do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

W załączeniu zamieszczamy także procedurę przyłączenia nowego obiektu, wniosek oraz wykaz dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem. Dostarczenie wyszczególnionych  dokumentów jest warunkiem koniecznym pozytywnego uzgodnienia sposobu podłączenia SSP z obiektem KP PSP w Wołominie:

 

 

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737