Ochrona Danych Osob.

Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia odbioru obiektu

KLAUZULA INFORMACYJNA

(zgłoszenie odbioru obiektu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin tel. 0-22 761 33 40 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwany dalej Komendantem Powiatowym PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Wołominie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa.
 3. Celem zbierania i przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest realizacja zadań służbowych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) mających na celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Posiada Pani(-) prawo:
  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji przez tut. organ zadań ustawowych wynikających z przepisów prawa.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737