Informacja dotycząca sposobu składania petycji do KP PSP w Wołominie

Odsłony: 2121
  1. przesłać listownie, na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Starży Pożarnej w Wołominie ul. Sasina 15 05-200 Wołomin,
  2. przesłać faksem, na numer: (22) 112 13 01
  3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  4. doręczyć osobiście: na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ul. Sasina 15 05-200 Wołomin,
  5. złożyć ustnie do protokołu w sekretariacie lub kierownictwu Komendy,