Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

st. bryg. mgr inż. Wiesław Drosio

 

 


środa, 15, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737