Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki



 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

bryg. mgr inż. Wiesław Drosio

 

 


niedziela, 23, wrzesień 2018

Maciej Komorowski 511-554-737