Aktualności

Zastępca Komendanta Powiatowego

 

 

 

 

 Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

 

1)            Wydział Operacyjny,

2)            Sekcję Kwatermistrzowsko – Techniczną,

3)            Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,

  - Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje sprawy obronne posługując się symbolem PSO.

 

 

Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jw. Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy powiatowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

środa, 24, kwiecień 2019

Maciej Komorowski 511-554-737