Aktualności

Komendant Powiatowy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

bryg. mgr inż.  Andrzej Wysocki

Sekretariat Tel. (22) 76 13 340

 

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 

1)            Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,

 

2)            Sekcja Finansów,

 

3)            Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza,

 

Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jw. Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy powiatowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

wtorek, 22, wrzesień 2020

Maciej Komorowski 511-554-737