Dotacje

Nabór wniosków do WFOŚiGW

Odsłony: 350

Poniżej linki do ogłoszeń o naborze wniosków:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych” na terenie województwa mazowieckiego