Dotacje

ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW MSWiA

Odsłony: 4463

 1) pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis:

2) opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce):

 

Dokument winien także posiadać adnotacje kiedy została dokonana płatność.

Podpisy na dowodach księgowych mogą być nieczytelne, ale wtedy winny być ostemplowane pieczątkami imiennymi.

 

2.   Do prawidłowo opisanej faktury należy dołączyć ksero księgi inwentarzowej z zakupionym asortymentem

 

Z opisaną fakturą, dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności oraz kserokopią księgi inwentarzowej z zakupionym asortymentem należy zgłosić się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w w/w sprawie jest asp. Grzegorz Kamiński (tel. 22 76 13 345).