Dotacje

Dotacje dla OSP na zakup pojazdów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

    Beneficjentami konkursu mogą być zarówno same OSP i ich związki, jak również jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.

Na przedmiotowe działanie przewidziano kwotę 2 950 000 euro.

 

Nabór wniosków planowany jest w III kwartale 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/
w punktach informacyjnych (najbliższy w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74) oraz pod numerem telefonu  801 101 101.

środa, 15, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737