Dotacje

Dotacje dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG 2020 - Potrzeby

Czytaj więcej: Dotacje dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG 2020 - Potrzeby

Nabór wniosków do WFOŚiGW

 

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ukazały się ogłoszenia dotyczące naboru wniosków.

Czytaj więcej: Nabór wniosków do WFOŚiGW

Pismo w sprawie potrzeb w zakresie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP

Czytaj więcej: Pismo w sprawie potrzeb w zakresie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP

Pismo w sprawie dotacji na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty strażnic.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie dotacji na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty strażnic.

Wzór opisu faktury dla dotacji MSWiA

Dokument w załączniku.

Czytaj więcej: Wzór opisu faktury dla dotacji MSWiA

ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW MSWiA

1. Opis faktury.

Faktury i rachunki związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji, jak i wkładu własnego winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości, i na odwrocie winny zawierać:

Czytaj więcej: ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW MSWiA

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2016 - Wnioski

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i PDF i wzory wypełnienia wniosków.

Przy wypełnianiu wniosków obowiązują zasady z lat ubiegłych.

Prosimy o dostarczenie podpisanych wniosków do dnia 07.06.2016 r.

Czytaj więcej: Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2016 - Wnioski

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2016 - Wnioski

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i PDF i wzory wypełnienia wniosków.

Przy wypełnianiu wniosków obowiązują zasady z lat ubiegłych.

Prosimy o dostarczenie podpisanych wniosków do dnia 29.05.2015 r.

Czytaj więcej: Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2016 - Wnioski

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.

Do pobrania poniżej:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.

Czytaj więcej: Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2015 - Wnioski

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i PDF i wzory wypełnienia wniosków.

Przy wypełnianiu wniosków obowiązują zasady z lat ubiegłych.

Prosimy o dostarczenie podpisanych wniosków do dnia 29.05.2015 r.

Czytaj więcej: Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2015 - Wnioski

Dotacje dla OSP na zakup pojazdów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie informuje, że zgodnie z przedstawionym harmonogramem naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czytaj więcej: Dotacje dla OSP na zakup pojazdów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2014 - Wnioski

 
środa, 27, styczeń 2021