Aktualności

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręczajach Polskich

   

Dnia 01 lutego 2020 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręczajach Polskich odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019, podczas którego został przekazany sprzęt pożarniczy dla jednostki w Ręczajach Polskich.

 

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. Wiesław Drosio w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Pani Iwona Bajkowska przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm Piotra Uścińskiego przekazali na ręce Prezesa OSP Ręczaje Polskie druha Wiesława Fabisiaka sprzęt pożarniczy niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ręczajach Polskich otrzymała wentylator oddymiający oraz pilarkę do stali i betonu (pozyskane z Komendy Powiatowej PSP w Wołominie), a także nowe umundurowanie, kamerę termowizyjną FLIR i prądownicę wodno-pianową ROSENBAUER.

 

Opracowanie: kpt. Daniel Kwiatkowski

Zdjęcia: OSP Ręczaje Polskie

 

 

 

 

 

sobota, 30, maj 2020

Maciej Komorowski 511-554-737