Aktualności

Ślubownie klas pierwszych I LO PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

 

   „Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i regionu. Pracować dla chwały i szczęśliwej przyszłości Polski - mojej Ojczyzny. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg” – takie właśnie słowa uczniowskiej roty zabrzmiały 20 października 2019 r. w Dębem Wielkim.

 

Wypowiedziało je chórem 300 dziewcząt i chłopców z pierwszych klas liceów mundurowych, prowadzonych przez Stowarzyszenia Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Byli to uczniowie i kadeci: I LO PUL  im. 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku, I LO PUL  im. 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, I LO PUL  im. 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, I LO PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i I LO PUL w Dębem Wielkim. Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, celebrowana przez księdza Prałata dr Dariusza Szczepaniuka -  Kanclerza Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej. W koncelebrze wzięli udział duchowni: Proboszcz Parafii -  ks. gen. bryg. Sławomir Żarski wraz z księżmi Parafii Dębe Wielkie oraz księdzem kpt.  Grzegorzem Idzikiem. Następnie pododdziały honorowe liceów poprowadziły bohaterów dnia na oficjalną część obchodów. Tu  nastąpiło uroczyste podniesienie na maszt Flagi Państwowej RP, a potem  dowódcy poszczególnych klas pierwszych złożyli meldunki o gotowości do uroczystości.

      Kolejnym punktem obchodów były przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Głos zabrali: Prezes Zarządu PUL  p. Paweł Kaczyński, Wicemarszałek Sejmu RP  p. Małgorzata Gosiewska, Starosta Powiatu Mińskiego  p. Antoni Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie p. Krzysztof Kalinowski. Słowa gości  będą zapewne dla młodzieży, rozpoczynającej dopiero  trudną ścieżkę edukacji mundurowej, wyjątkowym wsparciem i drogowskazem, a dla Kadry PUL  - potwierdzeniem uznania dla  ich wychowawczej pracy i docenienie szczególnie w związku z minionymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

      W niedzielnych obchodach wzięli udział licznie przybyli rodzice uczniów i kadetów PUL, wychowawcy i mieszkańcy Dębego Wielkiego. Zaszczycili ją również swoją obecnością goście: Starosta Wołomiński p. Adam Lubiak, ks. Prałat dr Dariusz Sczepaniuk - Kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej, ks. gen. bryg. Sławomir Żarski – Proboszcz Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim p. insp. Sławomir Rogowski, płk Andrzej Kosieradzki - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga, mjr  Marek Kalinowski z 23. BLT, mjr Małgorzata Mroszczyk z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendant Komisariatu w Halinowie p. Wojciech Wasilewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie p. bryg Andrzej Wysocki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie p. mł. bryg. Marcin Adamiak, druh Bogdan Wójcik - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Dębem Wielkim, p. Grzegorz Ostrowski  - Prezes OSP Dębe Wielkie, kpt. Mieczysław Cybulski  - Żołnierz NSZ, por. Leon Niegowski - Prezes Honorowy Związku Inwalidów Wojennych RP, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze sztandarem, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich z Wołomina: Związku Sybiraków, Związku  Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP oraz  przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ  z Okręgu Mazowieckiego - p. Izabela Strojek i p. Paweł Karliński wraz ze sztandarem, Zarząd i Rada Powiatu Mińskiego, przedstawiciele Gminy Dębe Wielkie, dyrektorzy i młodzież szkół powiatu mińskiego,  p. Władysław Kolatorski  - Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Radzyminie wraz z młodzieżą, Pan Marek Kowalik  ze Stowarzyszenia  „Rodzina Policyjna 1939 RP”, mjr Ireneusz Fudała - Zastępca Dowódcy 64. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT Płock.

Uroczysta zbiórka, zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry, zakończyła się defiladą przy dźwiękach „Warszawianki”.  Drugą część obchodów stanowiły spektakularne pokazy wyszkolenia sportowo-obronnego, które przygotowali starsi uczniowie I LO PUL 111. Eskadry Myśliwskiej pod kierunkiem p. Adama Drajkowskiego.

 

Opracowanie: I LO PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej 

Zdjęcia: I LO PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej 

 

 

 

czwartek, 27, luty 2020

Maciej Komorowski 511-554-737