Aktualności

Wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej w Pionkach dla strażaków biorących udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP

 Znalezione obrazy dla zapytania komora dymowa Zgodnie z harmonogramem szkolenia w dniu 24 października br. (godz. 5:45 - 6:00) z placu w KP PSP w Wołominie ul. Sasina 15 zaplanowano wyjazd na ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej w Pionkach.

 

Na szkolenie strażak obowiązkowo zabiera ze sobą:

  • dowód osobisty lub legitymację OSP – do wglądu,
  • środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty specjalne, hełm strażacki i dodatkowo buty sportowe,
  • w miarę możliwości aparaty powietrzne nadciśnieniowe.

Jednostki, które nie posiadają aparatów będą pracowały na sprzęcie pożyczonym.

Prosimy o zastosowanie się do planu i punktualne przybycie do Komendy w dniu ćwiczeń.

 Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

Test składa się z badania medycznego, próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej

W ramach próby wysiłkowej strażak przechodzi:

  1. ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na przebiegnięciu zadanego dystansu z określoną prędkością.
  2. ergometr rowerowy- ćwiczenie polega na wykonaniu w pozycji siedzącej zadanego obciążenia w określonym czasie.
  3. młot podciągowy- ćwiczenie polega na zadanym, wielokrotnym podciąganiu i opuszczaniu ciężaru określonym czasie. ( ćwiczenie jako jedyne nie dotyczy kobiet)
  4. drabina bez końca- ćwiczenie polega na wchodzeniu po ruchomej drabinie pokonując zadaną drogę z określoną prędkością.

Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz. Strażak posiada włączony sygnalizator bezruchu.

W załączniku zamieszczono listę osób zakwalifikowanych na ćwiczenie w komorze dymowej.

mł. bryg. Jarosław Kłak

0-22 761 33 41

 

 

czwartek, 27, luty 2020

Maciej Komorowski 511-554-737