Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Informujemy, że 15 marca 2019 roku o godz. 16:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Wołominie ul. Żelazna 8 odbędzie się pierwsze spotkanie otwierające szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

     Na szkolenie zostali zakwalifikowani strażacy, których karty zgłoszenia wpłynęły do Komendy w wyznaczonym terminie. Przebieg zajęć oraz plan szkolenia zostanie podany do wiadomości na pierwszych zajęciach.

 

     Na spotkaniu inaugurującym zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi platformy e-learningowej, przy pomocy której strażacy będą mogli przyswoić część zajęć teoretycznych (http://platforma.wint.pl/).

 

     W celu efektywnego przyswojenia obsługi interfejsu prosimy w miarę możliwości o:

  • przyniesienie na spotkanie organizacyjne laptopów lub tabletów z naładowanym akumulatorem z dostępem do internetu,
  • przyniesienie numeru ID swojej jednostki; kod ten umożliwia dostęp do platformy i do rejestracji konta. Numer ID zna Zarząd każdej jednostki OSP. Jest on niezbędny m.in. do składania raportów poprzez stronę https://www.osp.org.pl/. Jeżeli Zarząd OSP nie zna ID to powinien wystąpić o taką informację do Zarządu Gminnego.

 

     Wszystkie osoby, które będą przygotowane (laptop+numer ID), będą mogły na spotkaniu wspólnie z prowadzącym zarejestrować się do platformy i sprawdzić jej funkcjonalność.

 

     Ponadto na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć oryginalne karty skierowania (dotycz osób które przesyłały karty faxem lub e-mailem).

 

mł. bryg. J Kłak

0-22 761 33 41

piątek, 22, marzec 2019

Maciej Komorowski 511-554-737