Aktualności

Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

  

66 strażaków ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo. Szkolenie zapoczątkowane we wrześniu, a zakończone egzaminem w dniu 25 listopada br. realizowane było w formule e-learnigowej oraz tradycyjnej. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych podczas akcji.

      

     W trakcie szkolenia strażacy odbyli ćwiczenia na komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym. Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

 

     Dzięki szkoleniu strażacy nabyli umiejętności m. in; w zakresie pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu mechanicznego, podejmowania podstawowych czynności ratowniczych w czasie działań chemiczno – ekologicznych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

     Zakończenie szkolenia poprzedzone było egzaminem teoretycznym i praktycznym. Rozdania świadectw dokonał mł. bryg. Andrzej Wysocki Komendant Powiatowy PSP w Wołominie wraz ze swoim Zastępcą bryg. Wiesławem Drosio zgromadzonych gości i składu komisji egzaminacyjnej.

 

      Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, pogratulował strażakom wytrwałości wiedzy i ukończenia szkolenia jednocześnie zachęcając do doskonalenia swojej wiedzy poprzez udział w ćwiczeniach oraz szkoleniach wyższego szczebla.

 

Tekst:  mł. bryg. Jarosław Kłak

Foto KP PSP Wołomin

środa, 24, lipiec 2019

Maciej Komorowski 511-554-737