Aktualności

Wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej w Pionkach dla strażaków biorących udział w szkoleniu strażaków ratowników OSP (II Wyjazd)

 

Zgodnie z harmonogramem szkolenia w dniu 3 listopada br. w godz. 6:00 - 6:15 z placu w KP PSP w Wołominie ul. Sasina 15 zaplanowano wyjazd na ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej w Pionkach dla III grupy szkoleniowej strażaków ratowników OSP.

 

Na szkolenie strażak obowiązkowo zabiera ze sobą:

  • aparaty powietrzne nadciśnieniowe.
  • dowód osobisty lub legitymację OSP – do wglądu,
  • środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty specjalne, hełm strażacki i dodatkowo buty sportowe,

Jednostki, które nie posiadają aparatów będą pracowały na sprzęcie pożyczonym.

Prosimy o zastosowanie się do planu i punktualne przybycie do Komendy w dniu ćwiczeń.

Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.

Test składa się z badania medycznego, próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej

W ramach próby wysiłkowej strażak przechodzi:

a. ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na przebiegnięciu zadanego dystansu z określoną prędkością.

b. ergometr rowerowy - ćwiczenie polega na wykonaniu w pozycji siedzącej zadanego obciążenia w określonym czasie.

c. młot podciągowy - ćwiczenie polega na zadanym, wielokrotnym podciąganiu i opuszczaniu ciężaru określonym czasie. ( ćwiczenie jako jedyne nie dotyczy kobiet)

d. drabina bez końca - ćwiczenie polega na wchodzeniu po ruchomej drabinie pokonując zadaną drogę z określoną prędkością.

Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz. Strażak posiada włączony sygnalizator bezruchu.

 

mł. bryg. Jarosław Kłak

0-22 761 33 41

 

środa, 24, lipiec 2019

Maciej Komorowski 511-554-737