Aktualności

Ćwiczenie w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie dla strażaków z jednostek OSP włączonych do KSRG

      Znalezione obrazy dla zapytania strażak na ćwiczeniach png

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP, członkowie podmiotów włączonych do KSRG raz na 5 lat powinni odbyć ćwiczenie w komorze dymowej.

Na dzień 6 czerwca br. (środa) zaplanowano ćwiczenie dla jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu wołomińskiego.

   

    Wstępny rozdzielnik stanowi po 2 strażaków z każdej OSP w KSRG. W uzgodnieniu istnieje możliwość zwiększenia ilość miejsc wg potrzeb OSP.

    Oczekiwania wobec kierowanych kandydatów:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.*
  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie pozwalające na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub do pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego.
  3. Aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Ukończone szkolenie OSP cz. II lub spełnienie wymagań równorzędnych,
  5. Aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa ubezpieczenia).

    Na szkolenie nie kierujemy strażaków, którzy przeszli szkolenie w komorze dymowej podczas szkoleń podstawowych w ostatnich 4 latach.

    Koszty związane z przejazdem ponoszą jednostki OSP. Wypełnione karty skierowania prosimy przesyłać do KP PSP w Wołominie do 4 czerwca br.

    Szczegóły organizacyjne dotyczące wyjazdu przekażemy po zebraniu kart skierowania, które załączamy do wypełnienia.

 

Dodatkowych informacji udziela:

mł. bryg. Jarosław Kłak

Tel.  0-22 761 33 41

 

 

 

sobota, 23, luty 2019

Maciej Komorowski 511-554-737