Aktualności

Harmonogram II szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi (Dowódców OSP)

19.05. godz. 8:00 Komenda Powiatowa PSP w Wołominie (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

20.05. godz. 8:00 Komenda Powiatowa PSP w Wołominie (egzamin).

Do dalszej cześć zajęć przystępują strażacy, którzy nie przekroczyli dozwolonego programem limitu nieobecności.

 

mł. bryg. Jarosław Kłak

0-22 761 33 41

 

 

 

sobota, 23, luty 2019

Maciej Komorowski 511-554-737